Vntennis chấm dứt hoạt động từ 26/11/2017 - hoàn thành sứ mệnh 10 năm xây dựng quần vợt phong trào. Cảm ơn bạn đã quan tâm trong suốt thời gian qua!